[:nl]De paradijselijke San Blas eilanden tussen Panama en Colombia [:en]The idyllic San Blas Islands between Panama and Colombia[:]

[:nl]Een eiland vol met groene wuivende palmbomen, spierwit zand, een paar kokosnoten en verder niets. Fel turquoise water omringt het kleine stukje paradijs. Het optimale Caribische gevoel. Zie je het voor je? Het San Blas archipel bij Panama bestaat uit meer dan 350 van dit soort pareltjes, oftewel ‘een eiland voor iedere dag van het jaar’, zoals de bewoners zeggen. De San Blas eilanden waren de perfecte stop tijdens de boottocht van Colombia naar Panama. Geniet je mee?

De paradijselijke San Blas eilanden voor de kust van Panama

san-blas-panama
san-blas-panama

Dolfijnen, rum en bioluminescentie

Het eerste deel bestaat uit een lange tocht over open water. Meer dan 33 uur zien we niets aan de horizon. De haven en de verlichte skyline van Cartagena hebben we al een tijdje achter ons gelaten. Enkele meters verderop zie ik water de lucht in spuiten. Nog geen paar tellen later verschijnt er een grote staart in de lucht. Daarna verdwijnt de walvis in de diepte. De eindeloos diepe oceaan.

We zijn met zeventien mensen op de boot; dertien passagiers en vier bemanningsleden. We doden de tijd met zonnebaden, lezen, kletsen en spelletjes. ’s Middags besluiten we dat het tijd is voor een zwemstop. De diepblauwe oceaan lonkt. De kapitein gooit een muntstuk in het water dat langzaam naar beneden dwarrelt. Voor zeker een minuut volg ik de bewegingen van de munt via mijn duikbril.

“Opnieuw wordt er gegild en deze keer springt iedereen op”

Daarna is het tijd om de eerste fles rum tevoorschijn te toveren. Tijdens een dobbelsteenspel lopen de gemoederen zo hoog op dat we amper horen dat er op het voordek wordt geroepen. Maar opnieuw wordt er gegild en deze keer springt iedereen op. Voor en naast de boot zwemt een groep dolfijnen speels met ons mee.

Ik dans op het dek met een grote fles rum in mijn hand, help met het navigeren van de boot en voel hoe de regen ’s avonds zachtjes tegen mijn gezicht slaat. Boven de boot is een geweldige sterrenhemel. Sterren fonkelen, ze navigeren ons naar onze bestemming. Met regelmaat zie ik een vallende ster door de lucht schieten. Als een scherp mes snijdt de boot door de golven, waardoor de bioluminescentie zichtbaar wordt en schittert in het water. Uiteindelijk doet de nacht zijn intrede en val ik in slaap op het dek.

san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama

Het paradijs: de San Blas eilanden

’s Ochtends word ik wakker in het paradijs. We zijn eindelijk aangekomen op onze bestemming: de San Blas eilanden. De roze ochtendglorie mengt zich met de blauwe lucht. Ik leun over de reling en zie oranje zeesterren op de metersdiepe bodem liggen. De zon verwarmt m’n gezicht en ik besluit een duik in het water te nemen. Talrijke visjes cirkelen om mijn voeten heen. Een pijlstaartrog beweegt zich langzaam over de bodem, zich niet bewust van alle commotie boven hem. Een pelikaan duikt onhandig in het water, alsof hij een kamikaze-aanval op de vissen wil uitvoeren. De pelikaan heeft geluk en blijft tevreden in het water dobberen.

san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama

Meerdere keren per dag verplaatsen we ons naar andere eilanden. Maar eigenlijk maakt het weinig uit. De eilanden zijn vrijwel identiek en allemaal even paradijselijk. Het merendeel van de tijd ben ik in het water te vinden: snorkelend, zwemmend of rondvarend op een stand-up paddleboard. De onderwaterwereld is prachtig en ik zie zelfs een scheepswrak tijdens het snorkelen. Drie dagen lang waan ik me in het decor van Pirates of the Caribbean. Omringd door prachtige eilanden, met aan mijn zijde de vertrouwde fles rum. Jack Sparrow zou trots op me zijn.

Kuna Yala, de officiële naam van de San Blas eilanden, is een autonome regio binnen Panama en het leefgebied van de Kuna indianen. Regelmatig varen de bewoners langs de zeilboten. Als je iets wilt hebben kunnen zij het regelen, van avondeten als vis en kreeft tot en met wiet en cocaïne. Naast de kokosnoothandel leven de Kuna indianen voornamelijk van het toerisme in de regio.

san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama

Het was lastig, maar na drie dagen moesten we de San Blas eilanden achter ons laten en ons verplaatsen naar het vasteland van Panama. Veel reizigers zeiden dat de boottocht tussen Panama en Colombia een van de hoogtepunten is van een reis door Latijns-Amerika is en dat kan ik zeker beamen. Veel mensen schrokken van de prijs van de boottocht (zo’n 500 dollar bij bijna iedere bootmaatschappij), maar dan ben je wel 5 dagen voor zo’n beetje alles gedekt. Het is ook mogelijk om vanaf het vasteland van Panama enkele dagen naar de San Blas eilanden te gaan. Veel hostels en hotels bieden vervoer naar het archipel aan en je kunt overnachtingen op een van de grotere eilanden.

san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama

Ben je inmiddels ook een klein beetje verliefd op dit paradijs geworden?[:en]An island full of green swaying palm trees, white sand, a few coconuts and nothing else. Bright turquoise water is surrounding this small piece of paradise. The Caribic feeling to the max. Can you imagine this picture? The San Blas archipelago in Panama consists of more than 350 of these gems, or “an island for every day of the year,” as the locals say. The San Blas Islands were the perfect stop during the boattrip from Colombia to Panama.

san-blas-panama
san-blas-panama

Dolphins, rum and bioluminescence

The first part consists of a long trip across open water. More than 33 hours we see absolutely nothing on the horizon. We left the port and the illuminated skyline of Cartagena behind us a while ago. Some meters away from the boat I see water spraying in the air. A few moments later there appears a large tail in the air. Then the whale disappears into the depths. Into the endless deep ocean.

We are with seventeen people on the boat; Thirteen passengers and four crew members. We kill time with sunbathing, reading, chatting and games. In the afternoon we decide that it’s time for a swim stop. The deep blue ocean beckons. The captain throws a coin into the water, that slowly whirls down. For at least a minute I follow the coin’s movements through my mask.

After that it’s time to open the first bottle of rum. During a dice game everybody was so exited that we hardly hear a scream on the foredeck. But a second scream follows and everybody runs to the front. In front of and alongside the boat there is a group of dolphins that accompany us.

I dance on the deck with a large bottle of rum in my hand, help with navigating the boat and at night I feel how the rain beats softly against my face. Above us is a great sky full of stars. They twinkle and navigate us to our destination. Every now and then I see a star shooting through the sky. The boat cuts through the waves, like a sharp knife, and makes the bioluminescence in the water visible. Eventually the night and the darkness arrive and I fall asleep on the deck.

san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama

Paradise: the San Blas Islands

Early in the morning I wake up in paradise. We finally arrived at our destination: the San Blas islands. The pink morning glory mixes with the blue sky. I lean over the railing and see orange starfish on the deep bottom. The sun warms my face and I decide to take a dip in the water. A lot of little fish are circling around my feet. A stingray moves slowly at the bottom, clueless about all the commotion above him. A clumsy pelican dives into the water, it looks like a kamikaze-attack on the fish. But he’s lucky and remains bobbing in the water satisfied.

san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama

Several times a day we move to other islands. But it actually doesn’t matter. The islands are almost identical and are all equally paradise. Most of the time I’m in the water: snorkeling, swimming or moving around on a stand-up paddleboard. The underwater world is beautiful and I even see a shipwreck while snorkeling. For three days I feel like I’m in a scene of Pirates of the Caribbean. Surrounded by beautiful islands and by my side the lovely bottle of rum. Jack Sparrow would be proud of me.

Kuna Yala, the official name of the San Blas Islands, is an autonomous region within Panama and the home of the Kuna Indians. The residents regularly sail along the sailboats. If you want something they can arrange it, from dinner as fish and lobster to cannabis and cocaine. Besides the coconut trade the Kuna Indians are making a living mainly from tourism in this region.

san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama

It was difficult, but after three days we had to leave the San Blas islands behind us and move to the mainland of Panama. Many travelers said that the boat trip between Panama and Colombia is one of the highlights of a trip through Latin America and I can completely agree. Many people were shocked by the price of the cruise (about $ 500 with almost every boat company), but then again you are covered five days for just about everything. It is also possible to go a few days to the San Blas islands from the mainland of Panama. Many hostels and hotels in Panama City offer transportation to the archipelago and you can stay the night on one of the larger islands.

Already in love with this amazing place?

san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama
san-blas-panama

[:]

Reacties via Facebook account

comments