[:nl]Pretty Picture Time – Carnaval in Venetië[:en]Pretty Picture Time – Carnival in Venice[:]

[:nl]Tijdens het carnaval in Venetië heb je niet veel nodig om je fantasie op hol te laten slaan. De meest uitbundige kostuums worden uit de kast getoverd en de prachtige historische bouwwerken op het San Marcoplein zijn een perfect decor voor dit sprookjesachtige tafereel. Het carnaval in Venetië stond al jaren op mijn verlanglijst wat betreft reizen. Dit jaar was het zover: ik kan dit bijzondere evenement eindelijk van mijn bucketlist afstrepen! Jammer genoeg stond mijn budget het niet toe om een van de feesten in de palazzo’s bij te wonen, maar gelukkig was er op straat ook genoeg te zien. Geniet je mee?

Het carnaval wordt al eeuwen in Venetië gevierd. Verscholen achter een masker mengden de adel en de arme bevolking zich met elkaar. Het moet volgens mij soms een Sodom en Gomorra zijn geweest, want met zo’n kostuum word je immers nooit aangesproken op jouw wandaden. Niemand weet wie je bent. Alles is mogelijk.

Lees ook: Venetië in Italië – stedentrip voor ieder budget + video

carnaval-in-venetie

Venetiaanse maskers en de kunst van het maken

Enthousiast staat hij op als ik zijn atelier binnenloop. Ik heb me nog amper voorgesteld of hij begint al te vertellen over de geschiedenis van de maskers. Aan zijn enthousiasme is te merken wat voor passie Giorgio voor het Venetiaanse carnaval en zijn werk als maskermaker heeft. Hij vertelt me over het ontstaan van de verschillende soorten maskers. Zo gebruikten mensen vroeger het bekende doktersmasker als bescherming tegen de pest. In de ‘neus’ van het masker stopten ze kruiden om zich zo tegen de vervuilde lucht in de stad te beschermen. Andere maskers, zoals het kattenmasker en het narrenmasker, werden in eerste instantie in het theater gebruikt. Ik luister aandachtig naar zijn verhalen die hij vol passie vertelt en waan me even terug in die tijd.

Giorgio is slechts een van de weinige maskermakers die nog in Venetië te vinden is. Volgens hem zijn er slechts tien officiële kunstenaars, die hun werk zowel in hun eigen atelier verkopen als ook naar veel verkooppunten in de stad brengen. Wie een écht masker wil kopen moet erop letten dat er een bewijs achter op het masker staat. Dit kan bijvoorbeeld een handtekening van de maker of een officiële stempel zijn. De maskers worden van papier-maché gemaakt. De maskervormen die Giorgio in bezit heeft zijn zeker zeventig jaar oud en heeft hij van zijn meester geërfd. Hij leert zijn zoon nu de fijne kneepjes van het vak en hoopt ze op een dag aan hem door te geven.

Lees ook: wat te doen in Matera, Italië? Ik deel tips!

carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie

Opvallende verschijningen in het Venetiaanse straatbeeld

Geluidloos bewegen ze zich door de stad. Ze praten niet, ze lachen niet. Zelfs hun voetstappen hoor je niet. Het lijkt haast alsof ze zweven, zo mysterieus en elegant bewegen ze zich voort. Af en toe wenken of knikken ze, als teken van begroeting, dank of goedkeuring. Uren gaan voorbij terwijl ik de gekostumeerde mensen vol bewondering op de foto zet. Hoe veel uren werk hebben er in hun creaties gezeten? Waarom doen ze dit in 2016 nog steeds? Is het een familietraditie? Wat voor mensen verschuilen zich achter die maskers? En wat gebeurt er op die mysterieuze feesten in de palazzo’s?

Al deze vragen schieten door mijn hoofd als ik deze mensen en hun kostuums vereeuwig met mijn camera. Antwoorden zal ik nooit krijgen besef ik me terwijl het stel mij goedkeurend een knikje geeft en verder wandelt. Nee, verder zweeft.

Lees ook: stedentrip Bologna – tips én 13 gratis bezienswaardigheden

carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie

Zijn jullie wel eens bij het carnaval in Venetië geweest? Ik kan me voorstellen dat dit bijzondere festival bij meer mensen op het verlanglijstje staat. Nog een stedentrip naar Venetië op de planning staan? Ontvlucht de duizenden Chinezen op het San Marcoplein en breng een dagje door op de andere eilanden in de lagune van Venetië!

[:en]The carnival in Venice will absolutely blow you away. People are walking in the most outstanding costumes and the beautiful historical buildings on the square of San Marco is the perfect setting for the fairytale-like event. I wanted to go to the carnival in Venice for already a couple of years, and finally I can put it off my bucket list this year! Unfortunately my budget didn’t allow me to go to the parties in the palaces, but there is also A LOT to see on the streets. Shall we?

The carnival is already a part of the history of Venice for centuries. The rich and the poor mixed among each other, hidden behind a mask. It must have been a Sodom and Gomorrah sometimes, because with such a costume you will never be held responsible for your misdeeds. Nobody knows who you are. Everything is possible.

carnaval-in-venetie

The art of making the masks

He stands up when I enter his studio and welcomes me enthusiastically. I hardly introduced myself when he starts talking about the history of the masks. The mask maker Giorgio is passionate about the Venetian carnival and his work, that’s for sure. He tells me a lot about the different types of masks and their origins. That well-known doctor mask you see everywhere in Venice? People used it centuries ago as protection against the plague. They put some herbs in the ‘nose’ of the mask to protect themselves against the bad air in the city. Other masks, like the cat and the joker, were used primarily in the theater. He tells the stories with a lot of passion and I go back in time for just a moment.

Giorgio is just one of the last mask makers in Venice. According to him there are only like ten official artists who sell their work in their studio as well as in other shops in the city. If you want to buy a real mask, make sure that there’s a signature at the backside of the mask. This can be a signature of the maker or an official stamp. The masks are made of papier-mâché. The models of shapes Giorgio uses for making the masks are more than seventy years old and he inherited them from his master. He is now teaching his son the tricks of making masks and he hopes to give the models to him one day.

carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie

Amazing appearances in Venice

Without making any sound they move through the city. They don’t talk, they don’t laugh. Even their footsteps are silent. It almost seems as if they are floating, their movements are so elegant and mysterious. Occassionally they nod as a sign of greeting or approval. Hours pass by while I admire these people and their costumes while I’m taking pictures. How many hours of work until they finished these creations? Why do they do this still in the year of 2016? Is it a family tradition? What kind of people are hiding behind these masks? And what happens at those mysterious parties in the palaces? All these questions are in my head while I immortalize these people with my camera. I realize I will never get the answers on those questions. The couple in front of me nods and walks further. Or… do they float?

carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie
carnaval-in-venetie

Have you ever attended the carnival in Venice? I can imagine more people are really enthusiastic about this event. Are you going to Venice soon? If you want to get away from the thousands of Chinese people on the square of San Marco you can spend the day on some of the other islands in the lagoon of Venice![:]

Reacties via Facebook account

comments