[:nl]9x wat te doen in Bogotá in Colombia: mijn favoriete bezienswaardigheden[:en]9 cool things to do in Bogotá, Colombia[:]

[:nl]Bogotá, de hoofdstad van Colombia, wordt door veel reizigers overgeslagen. Ik vond het tegen alle verwachtingen in echter een ontzettend leuke en veelzijdige stad. Voor iedereen die Bogotá in Colombia toch een kans wil geven heb ik een lijst samengesteld met de leukste activiteiten en bezienswaardigheden.

Wat te doen in de hoofdstad Bogotá in Colombia?

1. Jardin Botanico in Bogotá

Zorg ervoor dat je een camera bij je hebt, want Jardin Botanico, oftewel de Botanische Tuinen, in Bogotá is een fotogenieke plek! Een heerlijke plek als je even wilt ontsnappen aan de chaos en de hectiek van de stad. De entreeprijs is 2700 pesos (minder dan 1 euro) en in het restaurant kun je lekker lunchen voor een paar euro.

bogota-colombia
bogota-colombia

2. De wijk Usaquén in Bogotá

Usaquén ligt wat meer in het noorden van de stad. In deze wijk vind je talrijke restaurants en barretjes, dus je zult niet omkomen van de honger. Iedere zondag is er een sfeervolle markt. Je vindt hier niet alleen souvenirs om in te slaan, maar ook veel eetkraampjes en straatartiesten. Bestel hier zeker ook een wafel met arequipe, een soort karamelstroop. De lekkerste die ik tot nu toe in Latijns-Amerika heb gegeten!

Lees ook: pretty picture time #7 – Tatacoa woestijn in Colombia

3. Maloka Science Museum

Van communicatie tot het menselijk lichaam: je leert er alles over in het Maloka Science Museum. Het museum is erg interactief, altijd leuk! Zo speelde ik met plasma en elektriciteit, testte ik mijn reactievermogen met diverse spellen en kwam ik erachter hoe veel kilo ik zou wegen op andere planeten. Het is wel handig als je een woordje Spaans spreekt en begrijpt, want alle informatie is in het Spaans en weinig medewerkers spreken Engels.

bogota-colombia

4. De zoutkathedraal in Zipaquira

Zipaquirá ligt ongeveer 50 kilometer ten noorden van Bogotá. Het is een rustig stadje met een mooi centraal plein. Het is de moeite waard om door het dorp rond te struinen, maar de meeste mensen komen meestal naar Zipaquirá voor de bijzondere zoutkathedraal. Deze kerk is in een zoutmijn gebouwd en maakt beslist een indruk op je. Herinner je je die scène uit Lord of the Rings waar de groep achterna wordt gezeten door een balrog in de mijnen van Moria? Dat beeld stond op mijn netvlies toen ik in de gigantische, vrijwel lege hal stond. Houd er rekening mee dat het doordeweeks een stuk rustiger is dan in het weekend.

Lees ook: hoe ik in een sloppenwijk in Colombia terechtkwam

bogota-colombia
bogota-colombia
bogota-colombia

5. Bijzondere fietstour door de stad

Eens een Nederlander, altijd een Nederlander. In Bogotá is het mogelijk om de stad per fiets te verkennen met Bogotá Bike Tours. De tour duurt ongeveer 4 uur en laat diverse kanten van de stad zien. Zo ga je onder meer naar een markt om exotische fruitsoorten te proeven, bezoek je de hoerenbuurt, drink je koffie bij een lokale koffiefabriek en krijg je uitleg over de bijzondere graffiti art in de stad. Bovendien kun je tijdens deze tour tejo spelen, een geliefde sport in Colombia. Simpel uitgelegd: er is een bord met blokjes vol kruit en met een steen probeer je deze blokjes te raken. Het is een combinatie van bowlen en jeu de boules. Wat ik vooral bijzonder aan deze tour vond was het contact met de locals. De tour kost 35.000 pesos (ongeveer 10 euro) en begint dagelijks om 10.30 en om 13.30 uur.

Lees ook: outdoor paradijs San Gil in Colombia

bogota-colombia
bogota-colombia

6. Een kleine wereldreis in Museo el Chicó

Bogotá heeft veel musea, maar een van de leukste is toch wel Museo el Chicó. Het museum is gehuisvest in een prachtig koloniaal huis, in het noorden van de stad. Je vindt hier een collectie aan spullen uit allerlei landen. De Colombiaanse vrouw die hier ooit woonde reisde namelijk de hele wereld rond. Na haar overlijden werd haar privécollectie tentoongesteld voor bezoekers. Zelfs het Delfts Blauw uit Nederland is hier te vinden! Het gebouw is minstens even indrukwekkend.

bogota-colombia

7. Natuurpark Chicaque

Ten zuidwesten van Bogotá vind je het natuurpark Chicaque. Door de hoogte en de stijging van koude lucht blijft er vaak mist in het dal hangen, waardoor het ook wel een cloud forest wordt genoemd. Je komt hier veel vlinders, eekhoorns en diverse soorten vogels tegen. Het is mogelijk om Chicaque in één dag te bezoeken, maar het is zeker de moeite waard om in het park te overnachten. Even quality time met Moeder Natuur. Bovendien is de zonsondergang hier adembenemend.

Lees ook: Tayrona Nationaal Park in Colombia – wel of niet de moeite waard?

bogota-colombia
bogota-colombia

8. Torre Colpatria

In grote steden kan een bijzonder uitzichtspunt niet ontbreken. In Bogotá is dat de Torre Colpatria. Deze wolkenkrabber is een van de hoogste gebouwen van Colombia en zelfs van Zuid-Amerika. Vanaf de 48ste verdieping heb je een waanzinnig uitzicht over de stad, van verschillende hoeken. Houd er rekening mee dat het gebouw alleen van vrijdagavond tot en met zondag geopend is voor bezoekers.

bogota-colombia

9. Panorama’s over Bogotá: Monserrate

Een ander bijzonder uitzichtspunt is boven op de berg Monserrate. Vanaf bijna iedere straat in Bogotá zie je deze berg. Je kunt wandelend naar boven gaan, al is dit niet de meest veilige optie. Er doen namelijk veel verhalen de ronde over toeristen die tijdens deze wandeltocht worden overvallen. De beste en snelste mogelijkheid om naar boven te gaan is via de kabelbaan. Deze brengt je binnen een paar minuten naar een hoogte van 3100 meter boven zeeniveau. Neem ook een kijkje in de kerk boven op de berg.

Lees ook: waarom naar Colombia gaan? Deze 12 foto’s overtuigen je meteen!

bogota-colombia

[:en]Not many travelers stay in Bogotá, the capital of Colombia. However, against all my expectations, I think it’s a really fun and diverse city. For anyone who wants to give Bogotá a chance I have made a list of the best activities in the city.

1. Jardin Botanico

Make sure you bring a camera, because Jardin Botanico, or Botanical Gardens, in Bogotá is a really photogenic place! If you want to escape the chaos of the city, this is the place to be. The entrance fee is 2700 pesos (less than 1 euro) and the restaurant offers tasty lunch for a few euros.

bogota-colombia
bogota-colombia

2. The district Usaquén

Usaquén lies in the north of the city. In this district you will find numerous restaurants and bars, so you will not starve. Every Sunday there is a nice market. You will not only find souvenirs to bring back home, but also plenty of food stalls and street performers. Order here a waffle with arequipe, a kind of caramel syrup. The tastiest one I’ve eaten so far in Latin America!

3. Maloka Science Museum

From communication to the human body: you learn all about it in the Maloka Science Museum. The museum is very interactive, always fun! I played with plasma and electricity, I tested my reaction with various games and I figured out how many kilos I would weigh on other planets. It is useful, if not necessary, to speak and understand some Spanish, because all the information is in Spanish and just a few staff members will speak English.

bogota-colombia

4. The salt calthedral in Zipaquira

Zipaquirá is situated approximately 50 kilometers north of Bogotá. It is a quiet town with a pretty central square. It is worthwhile to stroll around the village, but most people usually come to Zipaquirá for the amazing salt cathedral. This church was built in a salt mine and is for sure impressive. Do you remember that scene from Lord of the Rings where the group is chased by a Balrog in the Mines of Moria? That picture was on my mind as I stood in the huge, almost empty hall. Remember that it’s more quiet on weekdays than in the weekend.

bogota-colombia
bogota-colombia
bogota-colombia

5. Bike tour through the city

Once a Dutchy, always a Dutchy. In Bogotá, it is possible to explore the city by bike with Bogotá Bike Tours. The tour lasts approximately 4 hours and shows different sides of the city. You are going to a market to taste exotic fruits, visit the red light district, drink coffee at a local coffee factory and will see the special graffiti art in the city. You also have the chance to play tejo, a popular sport in Colombia. Simply explained : there is a board with squares filled with gunpowder and you have to throw rocks to the squares. It’s kind of a combination of bowling and bocce. What I really liked about the tour was the contact moments with the locals. The tour costs 35.000 pesos (about 10 euros) and starts daily at 10:30 and at 13:30.

bogota-colombia
bogota-colombia

6. A trip around the world in Museo el Chicó

Bogotá has many museums, but one of the best is Museo El Chicó, for sure. The museum is housed in a beautiful colonial house in the north of the city. Here you’ll find a collection of stuff from different countries. The Colombian woman who lived here traveled around the world. After her death her private collection was exhibited for visitors. Even Delft Blue from the Netherlands can be found here! Also the building is really impressive.

bogota-colombia

7. Natural Park Chicaque

Southwest of Bogotá you’ll find the natural park Chicaque. Because of the altitude and the cold air you will often find some mist hanging in the valley, so it is often called a cloud forest. You will see a lot of butterflies, squirrels and various birds. It is possible to visit Chicaque in one day, but it’s definitely worth it to spend the night in the park. Just some quality time with Mother Nature. Moreover, the sunsets here are breathtaking.

bogota-colombia
bogota-colombia

8. Torre Colpatria

A big city is not the same without some nice viewpoints. In Bogotá there is the Torre Colpatria. This skyscraper is one of the tallest buildings in Colombia and even in South America. From the 48th floor you will have an amazing view over the city, from different angles. Remember that the building is only open for visitors at Friday evening, Saturday and Sunday.

bogota-colombia

9. Panoramas of Bogotá: Monserrate

Another great viewpoint is at the top of the mountain Monserrate. Wherever you are in Bogotá, you will see this mountain. You can go hiking to the top, though this is not the safest option. There are a lot of stories about tourists getting robbed during this hike. The best and fastest way to go to the top is by cable car. It will only take you a few minutes to go to an altitude of 3100 meters above sea level. Amazing panoramas are waiting for you here. Also take a look inside the church on top of the mountain.

bogota-colombia

[:]

Reacties via Facebook account

comments